Gå till innehåll
Natur och historia
[]

Haarus erbjuder mångsidig natur, från moskogar till strandlundar. De många historiska sevärdheter berättar om histori.

Sevärdheter top 5

  1. Spår av sanduttag på Haaruskangas
  2. Haarusjärvis s​​​trandars lundar och sumpmarker
  3. Torpgården och -ruiner i Ellanvainio
  4. Joutsenlammi ''Svansträsket'' fågelträsket
  5. Tjärndal

Natur

Haaruskangas är en stor karg mo område i Kauhava. Det finnas tallar, lingon, fönsterlavarislandslavar och ljungar. Det finns också frisk mo områdes med grannar, blåbär och mossor och lundskog med björkar och alsläktet.

Det bor många djur i Haarus. Däggdjursarter är björn, skogsren, älg, utter, igelkott, ekorre, näbbmöss mus och skogsmus. Fågellivet inkluderar exempelvis svan, kran, orre, korp, knipa, sparvhök, gök, hackspett och bofink. Andra djur är huggormar, röda trämyror och myggor.

I Haarusjärvis lummiga strandlundar bor också spillkråka, järpe, sävsparv och den utrotningshotad flygekorre. Det bor tre olika grodor arter i Haarusjärvi; vanlig groda, vanlig padda och åkergroda.

Historia

Områdes sevärdheter berättar om Haarus historia från istiden till idag. Haaruskangas rullstensås har uppstått på istiden. På rullstensås har folk bott på stenålder och de har jagat med fångstgropar.

Senare det har bränt tjärn och tillverkat träkol i Haarus. På Ellanvainio det har torplivet kring sekelskiftet 1900. Dammarna i området har bildats genom sandtäkter på 1900-talet.