Go to content

Startpunkter

Haaruksenportti

Haaruksentie 359 60440 Kauhava

63° 15.3890′ 22° 58.0749′

Startpunkt av Korprundan, Svanslinga, Jääskänlomastigen och Näbbmusstigen. Det finns en naturstuga, en parkeringplats och ett torrtoalett i Haaruksenportti. Plats för cirka 12 bilar.

Ruskoranta

Haaruskankaantie 198 A 60440 Kauhava

63° 16.5620′ 22° 57.9145′

Startpunkt av Korprundan, Utterringen och Bofinks naturstig. Det finns en camping område, en informationstavla, en parkeringplats och avfallssortering i Ruskoranta. Plats för cirka 40 bilar.

Haarusjärvi

Haaruskankaantie 91 60440 Kauhava

63° 15.9323′ 22° 58.8819

Startpunkt av Karhulastigen. Det finns en parkeringplats, en informationstavla, ett omklädningsrum, ett torrtoalett, en badbrygga och en skråpkorg i Haarusjärvis badstrand. Plats för cirka 10 bilar.

Med allmänna kommunikationer till Haarus

  • På sommaren kommer tåg till Härmä järnvägsstation. Det är cirka 9 kilometer från Härmä järnvägsstation till Haarus friluftsleder. Resan kan göras lokalt med taxi. Järnvägsstationer i Kauhava (30 km) och i Jakobstad-Pedersöre (49 km) har trafiken runt året. Kolla tidtabeller: vr.fi.
  • De närast busshållplatser är Haarus th (3 km), Moskua (3 km) och Alahärmä. Kolla tidtabeller: (matkahuolto.fi).
  • Tips: Ta din cykel till tåget och trampa till Haarus från stationen.